Zimno-regenerowane serii ATK

ECOTROC ATK-APN
ECOTROC ATK-APN
ECOTROC ATK-APN 
Seria kompaktowa - ATK-APN1 - ATK-APN10
Ciśnieniowy punkt rosy do -40°C
Wydajność do 110 m³/h
 • ochrona produkcji i procesów ► przedłużona żywotność maszyn i urządzeń
 • wysokiej jakości środek osuszający ► stały ciśnieniowy punkt rosy, stała jakość powietrza
 • minimalizacja zapotrzebowania na energię ► oszczędność kosztów eksploatacji
 • maksymalne bezpieczeństwo pracy ► ochrona przed przestojem produkcji lub maszyny
 • najlepsza jakość urządzeń przemysłowych ► długa żywotność i trwałość
 • inteligentne sterowanie ► wygoda obsługi i eksploatacji
 • markowe elementy systemu ► łatwa konserwacja
 • wysoka łatwość obsługi ► minimalizacja kosztów obsługi
 • prosty i bezpieczny montaż ► szybkie uruchomienie
 • opcjonalnie do -70°C

ECOTROC ATKN
ECOTROC ATKN
ECOTROC ATKN 
Seria ATKN 15 - ATKN 110
ciśnieniowy punkt rosy do -40°C opcjonalnie -70°C
Wydajność do 1.200 m³/h
 • ochrona produkcji i procesów ► dłuższe cykle eksploatacyjne maszyn i instalacji
 • wysokowartościowe środki osuszające ► stały ciśnieniowy punkt rosy, stała jakość powietrza
 • minimalizacja zapotrzebowania na energię ► obniżenie kosztów eksploatacji
 • maksymalna niezawodność działania ► ochrona przed awarią produkcji i maszyn
 • najwyższa jakość urządzeń przemysłowych ► długie cykle pracy i żywotność
 • inteligentne sterowanie ► komfortowa obsługa i eksploatacja
 • markowe komponenty systemu ► prosta konserwacja
 • wysoka łatwość serwisowania ► minimalizacja kosztów serwisowych
 • prosty i bezpieczny montaż ► szybkie uruchomienie

ECOTROC ATK
ECOTROC ATK
ECOTROC ATK 
Seria ATK 155 - ATK 305
Ciśnieniowy punkt rosy do -40°C opcjonalnie -70°C
Wydajność do 3.050 m³/h
 • Ochrona produkcji i procesów ► przedłużona żywotność maszyn i systemów
 • Wysokiej jakości środek osuszający ► Stały ciśnieniowy punkt rosy, stała jakość powietrza
 • minimalizacja zapotrzebowania na energię ► oszczędność kosztów eksploatacji
 • maksymalne bezpieczeństwo pracy ► ochrona przed przestojem produkcji lub maszyny
 • najlepsza jakość urządzeń przemysłowych ► długa żywotność i trwałość
 • inteligentne sterowanie ► wygoda obsługi i eksploatacji
 • markowe elementy systemu ► łatwa konserwacja
 • wysoka łatwość obsługi ► minimalizacja kosztów obsługi
 • Prosty i bezpieczny montaż ► Szybkie uruchomienie

Broszura osuszaczy ATK-APN / ATKN / ATK