WIZUALIZACJIA I REJESTRACJA DANYCH

DS500
DS500
DS 500 - Inteligentny rejestrator wykresów
Od zapisu danych pomiarowych, poprzez wskazanie na dużym kolorowym ekranie, alarmowanie, przechowywanie aż do zdalnego odczytu przez webserver... to wszystko jest możliwe z DS 500. Za pomocą oprogramowania CS Soft Basic alarmy mogą być wysyłane przez SMS lub e-mail. Wszystkie wartości pomiarowe, krzywe pomiarowe i przekroczenia progów są wskazywane. Progresje krzywych od początku pomiaru mogą być przeglądane poprzez łatwe przesunięcie palcem. Dzienne/tygodniowe/miesięczne raporty z kosztami w € i odczytem licznika w m3 dla każdego czujnika zużycia uzupełniają wyrafinowaną koncepcję systemu. Duża różnica w stosunku do zwykłych, papierowych rejestratorów wykresów ujawnia się w łatwości inicjowania i oceny danych pomiarowych. Wszystkie czujniki są identyfikowane bezpośrednio i zasilane przez DS 500. Wszystko jest dopasowane i dostrojone.

Zalety DS 500 w skrócie
 • Przejrzysty układ: 7" kolorowy ekran z panelem dotykowym
 • Wszechstronność: możliwość podłączenia do 12 opcjonalnych czujników
 • Odpowiedni do zastosowań przemysłowych: Metalowa obudowa IP 65 lub montaż panelowy
 • Możliwość udostępniania danych poprzez sieć: Kompatybilność z siecią i zdalna transmisja przez webserver
 • Inteligentne: Raporty dzienne/tygodniowe/miesięczne
 • Funkcja matematyczna do obliczeń wewnętrznych
 • Funkcja totalizatora dla sygnałów analogowych
 • Oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji

DS400
DS400
DS 400 - rejestrator wykresów
dla wszystkich istotnych parametrów sprężonego powietrza.
Wyposażenie standardowe DS 400
 • Interfejs USB
 • Wyświetlacz graficzny 3,5" z ekranem dotykowym
 • Zintegrowana jednostka sieciowa do zasilania czujników
 • Wyjście 4...20 mA wszystkich podłączonych aktywnych czujników
 • Wyjście impulsowe (dla całkowitego zużycia) w przypadku czujników przepływu
 • 2 przekaźniki alarmowe (styki przełączne bez potencjałów, maks. 230 V

Karta katalogowa DS400
PI500
PI500
PI 500 jest uniwersalnym ręcznym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wielu zastosowań związanych ze sprężonym powietrzem
Graficzne wskazanie kolorowych krzywych pomiarowych jest niezrównane. Do 100 milionów wartości pomiarowych może być zapisanych z datą i nazwą miejsca pomiaru. Wartości pomiarowe mogą być przenoszone do komputera za pomocą pamięci USB. Dane mogą być wygodnie oceniane za pomocą oprogramowania CS Soft Basic. Dane pomiarowe i raporty serwisowe mogą być wydawane łatwo i szybko. Do dowolnie konfigurowanego wejścia czujników w PI 500 można podłączyć następujące czujniki:
 • Czujniki ciśnienia (wysokiego i niskiego ciśnienia)
 • Czujniki przepływu, VA 500 / VA 520
 • Czujniki temperatury Pt 100, Pt 1000 / 4...20 mA
 • Czujniki punktu rosy FA 510 / FA 515
 • Mierniki mocy efektywnej
 • Opitonowe czujniki strony trzeciej z następującymi sygnałami: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, impulsowe, Modbus

Karta katalogowa PI500